Kdo jsme

Stručná charakterisktika střediska Trilobit

Středisko TRILOBIT má tři koedukované oddíly pro děti (157. oddíl Jelenů, 257. oddíl Bobrů, 357. oddíl Medvědů) a jeden oddíl (457) rangers - rovers Šišky. Všechny oddíly se scházejí ve vlastní klubovně, která se nachází v areálu tělovýchovné jednoty Kotva Braník.


Všichni členové jsou registrovaní ve skautském středisku a zároveň v turistickém oddíle mládeže při tělovýchovné jednotě.


V každém ze třech základních oddílů (Jeleni, Bobři, Medvědi) působí společně kluci a holky ve věku od 6 do 18 let. V oddíle Šišek se pak scházejí dospělí členové, kteří v předchozích letech sami prošli některým z oddílů našeho střediska a kromě samostatného programu třem základním oddílům pomáhají tam, kde je třeba.


Oddíly se scházejí každou středu v klubovně, kde mají širokou možnost vyžití. V areálu, kde se klubovna nachází, je zároveň i vybavená dílna, tělocvična s posilovnou, hřiště a sauna. Toto zázemí mohou využívat všichni členové jednotlivých oddílů po celý týden.


Kromě pravidelné středeční činnosti se všechny oddíly během roku zúčastňují společně, jednou za dva až tři týdny, jednodenních výprav . V letních měsících je pořádáno i několik dvoudenních výprav včetně splutí některé z jednodušších řek v Čechách. Celá činnost je potom doplněna v období jarních prázdnin o týdenní lyžařský výcvik na některých českých horách a v létě pak především třítýdenním podsadovým táborem na Kraslicku v Krušných horách.


Naše středisko utrpělo v srpnu 2002 při povodních značné škody (180 cm vody v klubovně), ale dnes je již díky obětavosti svých členů opět plně funkční. K dnešnímu dni máme okolo 70 členů.

Z historie

Něco z bohaté historie střediska Trilobit

Historie našeho střediska začíná v roce 1968, kdy bylo možné po dvaceti letech obnovit skauting. Hrstka nadšenců založila skautské středisko HIAWATHA. Od tohoto střediska se v roce 1969 odštěpilo několik oddílů, které založily v Praze 5 nové středisko s názvem TRILOBIT. Čas nedopřál středisku dlouhého života. Po dvou letech práce a po dvou táborech byl skauting v republice opět zrušen.


Několika chlapcům se nechtělo končit se zajímavou činností, a tak se pod vedením nejstaršího z nich scházeli v soukromí dál. Po této roční činnosti – nečinnosti se jich zželelo jejich bývalému vedoucímu Vlkovi, který s nimi pokračoval v turistickém oddíle při TJ DUKLA KARLÍN PRAHA.


Asi po pěti letech činnosti přešel v roce 1977 tento oddíl pod TJ KOTVA BRANÍK, kde získal klubovnu s veškerým příslušenstvím. Současně zaregistroval v rámci TOMů (turistických oddílů mládeže) dva oddíly pod čísly 5040 a 5045. Později došlo k jejich přečíslování na 50440 a 50445, ale název TRILOBIT a jeho kmenoví členové zůstali dál.


Od roku 1977 až do roku 1989 se stav obou turistických oddílů pohyboval od třiceti do padesáti členů s tím, že vedoucím oddílů byl stále Vlk, který v roce 1969 odešel ze střediska HIAWATHA. Oddíly provozovaly stejnou činnost jako ve skautském oddíle, pouze nemohly používat veřejně skautskou symboliku.


Změna nastala koncem roku 1989, kdy bylo opět u nás obnoveno skautské hnutí. Naše oddíly, které měly v této době asi padesát členů se rozčlenily na tři oddíly a obnovily pod vedením Vlka 57. skautské středisko TRILOBIT při TJ KOTVA BRANÍK.


Dnes má středisko oddíly čtyři a v nich přes 100 členů. Tři jsou dětské koedukované a věkově smíšené, do čtvrtého chodí odrostlí vedoucí. Tři základní oddíly se pravidelně scházejí na středečních schůzkách v klubovně, kde mají k dispozici hřiště, tělocvičnu, saunu, dílnu a sociální zařízení včetně sprch. Od roku 1994 byl vedoucí střediska Bálů, který v roce 1968 začínal ve středisku HIAWATHA jako vlče. V roce 2008 Bálů předal vedení střediska Mírovi, který vede středisko dodnes.