Tábory

New Event

Jak to vypadá na táboře

Každoročně jezdíme na konci července na 3 týdny na tábor. Posledních takřka 20 let jezdíme do Rájeckého údolí v Krušných horách. Tábor se nachází v krásném prostředí, obklopen lesy a kopci. Poblíž tábořiště teče potok Stříbrná. Náš tábor se od většiny ostatních táborů liší tím, že si vše stavíme a zařizujeme sami včetně přípravy jídel v kuchyni. Na táboře není ani elektřina ani signál mobilních operátorů. Každý rok hrajeme na táboře tematicky zaměřenou hru, jejíž etapy probíhají celý tábor.

Zimní hory

New Event

V zimě na lyže

Každý rok v týdnu jarních prázdnin Prahy 1-5 jezdíme na některé z českých hor. Zde si přijdou na své jak sjezdaři tak i běžkaři. Přes den lyžujeme, případně chodíme na kratší či delší výlety po okolí a večer přicházejí na řadu různorodé hry buď po oddílech nebo společné. Všichni lyžaři jsou rozděleni do skupin podle zdatnosti. Případní nelyžaři nebo menší děti lyžují pod kontrolou některého z vedoucích. Ke konci pobytu míváme "olympiádu", karneval, tombolu...

Výlety

New Event

Každý druhý víkend na výlet

Přibližně každý druhý víkend jezdíme na výlety a to za každého počasí. Většinu roku jsou to výlety jednodenní do zajímavých míst v okolí Prahy. Takových míst není málo, takže vidíme pořád něco nového. Na přelomu jara a léta potom jezdíme na výlety víkendové ať už pěšky nebo na vodu na některou z českých řek.

Vánoce

Special Eve

Konec roku

O vánocích se v naší klubovně konají dvě větší akce.


Vánoční besídka, které se účastní současní i bývalí členové našeho oddílu. Každý oddíl ostatním zahraje jednu scénku, zpíváme koledy a nakonec přichází Ježíšek...


Vánoční zpěvy, které jsou určeny především pro rodiče, přibuzné členů a všechny, kdo se chtějí přijít podívat. Řadu známých i méně známých koled hrají a zpívají někteří ze současných i bývalých členů.

Schůzky

New Event

Středeční schůzky od 17 do 20 hodin

Kromě prázdnin máme každou středu od 17 do 20 hodin schůzku v naší klubovně. Klubovnu máme v areálu TJ Kotva Braník, díky čemu máme k dispozici kromě klubovny, také dílnu, hřiště, tělocvičnu, posilovnu, saunu a celý areál TJ. Na schůzkách kromě pohybu na hřišti či v tělocvičně, vyrábíme různé věci, připravujeme se na tábor, chodíme do sauny, chodíme na vodu...

Akce pro starší

Special Eve

Tady už je to občas tvrdší

Protože jsme oddíl s různě starými dětmi, pořádáme pro starší děti některé další akce. Tyto akce bývají fyzicky i psychicky náročnější (přechody hřebenů hor, jízda na kole, sjíždění řek, zimní táboření a to vše za každého počasí). Možná účast dětí na těchto akcích je posuzována individuálně dle jejich fyzických i psychických schopností. Většinou děti nejsou mladší 14 let.


Pravidelná docházka

Už při prvním setkáním s každým z rodičů našich dětí upozorňujeme na potřebu pravidelné docházky na všechny námi pořádané akce. Na tomto místě bych chtěl popsat základní důvody proč toto požadujeme a dále zkusím vyvrátit nebo alespoň poskytnout protiargumenty na oprávněnost některých často uváděných omluv z různých akcí.


Důvody pro pravidelnou účast


  1. Především pokud děti chybějí častěji, tak se hůř začleňují do kolektivu a ze zkušeností víme, že takové děti po krátké době odcházejí.
  2. Většinu roku probíhá bodování případně jiné hodnocení za různé soutěže, dovednosti a chování a dítě chybějící na jakékoli akci tak o body přichází a může se mu zdát jeho práce v oddíle marná.
  3. Poměrně důležitou věcí je také fakt, že touto pravidelností se děti vedou k sebekázni a disciplíně. V dnešní době možná pro mnoho lidí vlastnosti ne příliš populární a podle našeho názoru v životě hodně potřebné.
  4. Asi není příliš potřeba zdůrazňovat, že pokud je dopředu známo, kolik přibližně pojede na nějakou akci lidí, snadněji se akce plánují. Někdy je nutné dopředu rezervovat a platit zálohy (ubytování, některé vstupy, velikost autobusu apod). Snižuje se tím tak finanční náročnost pro všechny členy, protože není nutná příliš velká předimenzovanost rezervací. Navíc čím více dětí, tím lépe se zajišťují skupinové slevy.

Časté omluvy (výmluvy) zejména z výletů


  1. "Ono se Pepíčkovi nějak nechtělo" - V některých případech se není čemu divit. Komu by se chtělo z teplé postele, někdy i poměrně brzy ráno třeba do zimy, deště a podobně. Nějaký důvod, proč vylézt z postele a jít ven by se ale určitě našel. Čekají na mě přece kamarádí, kterým se třeba taky nechtělo a čekají na mě. A já bych je zklamal, kdybych nepřišel.
  2. "V předpovědi počasí říkali, že bude pršet." - Málokdy (myslím, tak jednou za několik let) se stane, že by pršelo na výletě úplně celý den. A pokud celý den neprší, potom není problém, aby část výletu děti strávily v pláštěnkách a zbytek můžou bez problémů věnovat běžnému programu. Mezi tím uschnou a alespoň si více váží počasí bez deště.
  3. "V předpovědi počasí říkali, že bude zima." - Je třeba si uvědomit, že na výletech se dětí hýbou o hodně víc, než na co je většina z nich zvyklá z Prahy. Pohybem se bez problémů zahřejí. I při celodenních mrazech jde udělat bezpečný výlet. Výlet se například časově zkrátí, dohlédne se na neustálý pohyb a dostatečný tepelný komfort.
  4. "Byl nějaký nachcípaný." - Nechci tu samozřejmě nabádat k tomu, aby chodily děti na výlet nemocné. Ale oproti prostředí v pražském suchém bytě je prostředí venku za Prahou o hodně zdravější. Ať už kvůli čistějšímu vzduchu nebo větší vlhkosti. Asi stojí za to zvážit, jestli zejména u dýchacích potíží, rýmy a podobně by nebylo lepší na výlet jít a organismus takto pročistit.